W dniach od 29 października do 2 listopada w Tokio miało miejsce 20. Coroczne Zgromadzenie Ogólne członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU. Celem spotkania było omówienie najnowszych postępów i przyszłych trendów w edukacji morskiej, szkoleniach, badaniach. W spotkaniu Akademie Morską reprezentował Pan Prorektor ds. Morskich Pan Arkadiusz Tomczak.

Zapraszamy chętnych studentów do Kompanii Honorowej, pododdziału reprezentującego i promującego Akademię Morską w Szczecinie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych.

Już jest – pierwsza szkoła patronacka Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych, dawniej – TME.

Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.

Niższe ceny za szkolenia dla członków OMK NSZZ „Solidarność” – jest porozumienie między uczelnią a organizacją zrzeszającą marynarzy.

Praktyki studenckie, wspólne badania naukowe, opracowywanie i wdrażanie rozwiązań związanych z szeroko rozumianą gospodarką wodną w regionie – to podstawowe działania, które strony porozumienia będą podejmowały w najbliższym czasie.

W III Edycji Konkursu Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych na Najlepszego Absolwenta Uczelni Morskiej mieliśmy silną reprezentację. Absolwentka nawigacji, Angelika Zalewska zajęła drugie miejsce i została wyróżniona specjalną nagrodą.

Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.

Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych i zapoznania się z naszą ofertą.

Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.
Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.

Z żalem zawiadamiamy, że  w wieku 89 lat zmarł Jerzy Wojciech Piskorz-Nałęcki, wykładowca Akademii Morskiej w Szczecinie, inżynier, projektant statku badawczo-szkolnego „Nawigator XXI”.
W swojej  pracy na Akademii Morskiej wykładał projektowanie okrętów.
Rodzinie i Bliskim składamy  wyrazy współczucia
Władze oraz pracownicy Akademii Morskiej w Szczecinie

W poniedziałek 7 października 2019 r. uroczyście wmurowano kamień  węgielny pod budynek Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.

Między 23 a 26 września 2019 r. odbyła się 6. Konferencja Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego „POTOR-6”, zorganizowana przez Szczecińską Grupę Kosmologiczną, działającą przy Uniwersytecie Szczecińskim.