Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji AM
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski
 
Prodziekan ds Nauki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji AM
dr hab. Piotr Borkowski
 
Prodziekan ds Kształcenia Wydziału Informatyki i Telekomunikacji AM
dr inż. Łukasz Nozdrzykowski
 
Koordynator kierunku Informatyka Wydziału Informatyki i Telekomunikacji AM
dr inż. Piotr Majzner