Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

To już ostatnia szansa by zgłosić się na wymianę ERASMUS+ na studia w roku akademickim 2019/2020! Jeszcze tylko przez  dwa tygodnie można się zgłaszać na wyjazdy na studia ERASMUS+ w semestrze letnim - termin zgłoszeń upływa 18.10.2019*.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM w Szczecinie posiada jeszcze wolne miejsca na studiach niestacjonarnych.

W dniach 9-13 września 2019r. w siedzibie głównej Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie odbyła się 6 Sesja Podkomitetu ds. Przewozu Ładunków i Kontenerów

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM w Szczecinie posiada jeszcze wolne miejsca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Partnerzy Enterprise Europe Network we współpracy z Morskim Klastrem Północnych Niemiec zapraszają do wzięcia udziału w misji podmiotów z branży morskiej MEERKONTAKTE do Kilonii 24 października br.